Geleceğe Mesaj Kapsülü

Geçmiş, geride kalmış olan zamanı, arkada kalan hayatı tanımlamak için kullanılır. Zaman dizgesi içerisinde tamamlanmış bir dilimin ifadesidir. Geçmiş, barındırdığı birikimleri ile yaşanılan ve yaşanacak an içerisinde geride kalmış olanı anlatsa da gelecek zamanı yönlendirmesiyle “geçmiş”te kalmaz.

Daha gelmemiş, yaşanacak zaman, istikbal, ati olarak tanımlanan “gelecek” ise; zamanın bilinmeyen diliminin gizemli heyecanını taşır. Zaman mefhumunun ufuk çizgisi, yol haritası, pusulası, zamanın getirecekleridir. Gelecek, içinde taşıdığı tılsımlı gücünü geçmişten alır ve zaman ayrılmaz bir bütün haline gelir.

Dünün, düne ait olanın yarın ile kucaklaşması…

Geleceğe Mesaj Kapsülü, bir süreklilik içerisinde geçmiş ve gelecek arasında yolculuk yapabileceğimiz, mezunlarımızla görünmez bağlarımızın güçlendirilerek görünür hale getirilmesine yönelik faaliyetimizin adıdır. Güçlü bağımızın devamlılığının sağlanmasını hedefleyen Geleceğe Mesaj Kapsülü, mezunlarımızın hikâyelerini canlı tutmanın en önemli gücünü taşıyor. Kapsüllerimizin içerisine geleceğe geçmişten bir dokunuş bırakmak isteyen bölüm birincisi mezunlarımız, Necmettin Erbakan Üniversitesi ile olan güçlü bağlarını günümüzden geleceğe, 25 sene ötesine taşıyorlar. Böylelikle bir yandan mezunlarımızın üniversitemizden fiziki ayrılışlarının fısıltıları uzaktan işitilirken diğer yandan da hikâyeleri kendi sınırlarını aşıp gelecek üniversite nesillerine de birer kapı aralayacak. Temiz hayallerin temiz yarınlara kavuşması adına yıllanmaya bırakılacak kapsüller, mezunlarımızı hem tarihle hem gelecekle buluşturacak.

Projenin üniversitemizde ilk kez hayata geçirildiği 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreninde mezunlarımız hayallerini, hedeflerini ya da geleceğe taşımak istedikleri anılarını temsil edecek objeleri kendilerine verilen kapsüllerin içerisine koyarak 25 yıl sonra açılmak üzere mesaj kapsülü sütununa bıraktılar.

Üniversitemizde gelenek haline getirmeyi amaçladığımız Geleceğe Mesaj Kapsülünün, 2021 yılında yapılan ilk töreniyle birlikte düne ve bugüne ait olanın gelecek için yolculuğu 2046 yılında açılmak üzere başlamış oldu.